‘Het Dinsdagavondgevoel’

De documentaire ‘Het Dinsdagavondgevoel’ kan gemaakt worden door documentairemaakster Marlou van den Berge. Dankzij de succesvolle crowdfundingsactie is het laatste deel van de financiering rondgekomen.
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!

Marlou wil graag vastleggen wat er in deze coronatijd in de koorwereld gebeurt en zo een ode aan het koor brengen. Zij heeft Het Amsterdams Gemengd Koor vanaf het begin van de crisis gevolgd en legt, in wat een prachtige documentaire wordt, vast hoe het koor omgaat met verlies, met de beperkingen van het online zingen. Maar ook verbeeldt zij hoe het koor vooruit kijkt, nieuw repertoire instudeert en bij elkaar blijft.

De documentaire ‘Het Dinsdagavondgevoel‘ laat zien wat er in de koorwereld gebeurt als ineens dat wat zo vanzelfsprekend was, samen zingen, niet meer kan.